Čo sú Core Web Vitals 2021 a ako môžu publisherom pomôcť k vyšším výnosom z reklamy

27. May 2021

Čo sú Core Web Vitals?

Core web vitals sú oficiálne hodnotiace metriky (ranking) Googlu platné od júna 2021. Hlavná myšlienka vytvorenia Core Web Vitals je zamerať sa na to, na čom pri web stránke naozaj záleží, a to User Experience (UX).

Pre čo najlepšiu užívateľskú skúsenosť (UX) sa sledujú 3 top metriky webu:

1. Loading - načítava sa web stránka rýchlo?
2. Interactivity - je web stránka responzívna?
3. Visual Stability - je web stránka vizuálne pekná? Má stabilné rozloženie?

Aké sú metriky Core Web Vitals?

1. Largest Contentful Paint (LCP) = LoadingIde o vykreslenie najväčšieho obsahu. Označuje čas, za ktorý sa vykreslí najväčší text alebo obrázok.

2. First Input Delay (FID) = Interactivity - Čas do interaktivity je údaj o tom, koľko času prejde, kým bude stránka plne interaktívna.

3. Cumulative Layout Shift (CLS) = Visual Stability - Kumulatívna zmena rozloženia meria pohyb viditeľných prvkov v rámci oblasti zobrazenia.

Za každú metriku získa váš web skóre - farebné zaradenie do 1 z kategórií: Dobré / Potrebuje vylepšenie / Slabé.

Na získanie potrebného rankingu od Google je nevyhnutné, aby ste všetky 3 metriky mali v kategórií “dobré”.

Prečo by ste sa mali zaujímať o Core Web Vitals?

Webová vitalita alebo Core Web Vitals hovorí o tom, ako rozumiete používateľovi vášho webu. Jednoducho povedané, ak sa váš web načítava príliš pomaly, na kliknutie reaguje pomaly alebo vôbec nereaguje, jednotlivé sekcie textu alebo obrázkov sú posunuté alebo sa načítavajú pomaly, od júna 2021 môžte očakávať, že váš ranking vo vyhľadávači Google poklesne a váš web sa bude zobrazovať na nižších pozíciách vo výsledkoch vyhľadávania.

Naopak, čím lepšie bude UX vašej web stránky, tým lepšie skóre Core Web Vitals budete mať a váš ranking vo vyhľadávači Google stúpne.

Dlhší čas načítania stránky (page load time) má výrazný vplyv aj na mieru okamžitých odchodov (tzv. bounce rate).

Príklad:

  • Ak doba načítania stránky stúpne z 1 sekundy na 3 sekundy, bounce rate stúpne o 32%
  • Ak doba načítania stránky stúpne z 1 sekundy na 6 sekúnd, bounce rate stúpne o 106%

To znamená, že používateľ vášho webu nerád čaká. Ak sa bude stránka alebo jej elementy načítavať pomalšie, používateľ vašu stránku zavrie a klikne na stránku konkurencie. Tým pádom neuvidí reklamy, ktoré sa mu snažíte predať. Žiadne impresie = žiadne výnosy z reklamy, a to nikto z nás nechce, však?

Vyššie výnosy z programatickej reklamy vďaka Core Web Vitals

Optimalizácia webovej vitality nie je potrebná len preto, lebo to “Google povedal”. Skóre webovej vitality rozhodne ovplyvní aj váš setup programatickej reklamy alebo Header Bidding setup. Ak stránka nie je schopná spracovať programatickú aukciu rýchlo a načítať kreatívu okamžite, môže to negatívne ovplyvniť Vaše príjmy z reklamy. Po vykonaní optimalizácie core web vitals však, práve naopak, si môže Vaša web stránka udržať viac návštevníkov, vďaka čomu získate vyššie výnosy z reklamy a o vašu stránku prejavia záujem väčší inzerenti.

Čo môžete urobiť, aby ste sa pripravili na Core Web Vitals

Google ponúka niekoľko nástrojov, ako viete vylepšiť užívateľskú skúsenosť vášho webu, a tým zlepšiť aj Core Web Vitals skóre. Vo FatChilli si myslíme, že user-friendly web stránka je základom úspechu každého online podnikania.

FatChilli svojim partnerom ponúka všetky technológie na maximalizáciu výnosov z programatickej reklamy. Pokiaľ potrebujete pomôcť s optimalizáciou Core Web Vitals, dohodnite si s nami online rozhovor na: [email protected]

Zdroje a viac informácií:

TOP